logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Sv. Kilián klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově márnice

Sv. Kilián - kostel sv. Kiliána

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Kostel svatého Kiliána v Davli na Praze-západ je původně středověkou stavbou zasvěcenou svatému Kiliánovi. Toto kostelní patrocinium je jediné v Čechách. Světec byl iroskotský misionář, který se stal biskupem ve Würzburgu, kde zemřel mučednickou smrtí. Jako patronu benediktinského řádu mu byl zasvěcen nejen Ostrovský klášter u Davle, druhý nejstarší mužský klášter v Čechách, který byl založen asi roku 999, ale i kostel stejného zasvěcení zbudovaný benediktiny na přilehlém levém břehu Vltavy kolem roku 1160. Kostel byl poprvé písemně zmíněn v registru papežských desátků v roce 1352 a přilehlá fara v roce 1323. Proto byl po dlouhá léta považován za gotickou stavbu. V 80. letech 20. století však archeologický nález zbytku románského zdiva posunul dobu jeho založení do poloviny 12. století. Románská stavba byla roku 1278 značně poškozena při vpádu Braniborů do Čech, a to včetně přilehlé řemeslnické lokality zvané Sekanka. Následně byl kostel raně goticky přestavěn. Další gotické úpravy následovaly ve 2. polovině 14. století. V roce 1692 byl kostel rozsáhle poškozen požárem. Obnoven byl až v roce 1775 v barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Kostelní kruchta byla do kostelní lodi vestavěna až roku 1842. Archeologický výzkum lokality započal již v 19. století, ale teprve průzkum vedený Karlem Guthem z Národního muzea ve 30. letech 20. století odkryl zajímavé stavební nálezy. Po druhé světové válce na tento výzkum navázal Archeologický ústav Československé akademie věd v 60. letech 20. století. Dokončen byl o 20 let později. Na jeho základě byl areál, zahrnující kostel sv. Kiliána s kaplí Božího hrobu, zvonici, ohradní zeď bývalého hřbitova, faru a kapličku sv. Jana Nepomuckého, prohlášen za chráněnou kulturní památku. Ještě v roce 1992 však kostel postihl požár následovaný konečnou barokní úpravou objektu. Z nejzajímavějšího zařízení tohoto kostela je pak renesanční cínová křtitelnice, která byla vytvořena roku 1556.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Kili%C3%A1na_(Davle)

Dojmy: Krásný kostel, který si dodnes zachoval mnoho gotických prvků.

Mapa

Fotografie

×