logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Rudná kostel Stětí sv. Jana Křtitele pomník mistra Jana Husa

Rudná - kostel sv. Jiří

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Zajímavostí je že zde není zajímavý jen kostel, ale také samotný vrch zvaný Homole. Nejdříve u tohoto kopce bylo zjištěno že je uměle navršený, ale dodnes nikdo neví, kým a proč. Dle lidové slovesnosti byl tento vrch vytvořen s bitvou u blízké Loděnice, kde se střetla vojska přemyslovských knížat Soběslava II. a Bedřicha v boji o český trůn a slouží tak jako mohyla pro padlé v této bitvě. Dle kronikáře Václava Hájka z Libočan zde údajně byl za živa pohřben nepřátelský rytíř Hellich i s koněm. Žádná z těchto domněnek však nebyla nikdy doložena. Jisté je že na této homoli pak nechal vystavět ve 13. století tehdejší majitel této vsi klášter sv. Jiří gotickou kapli zasvěcenou také sv. Jiřímu. Své první známé opravy se tato gotická kaple dočkala v roce 1595. Bohužel byla kaplička během třicetileté války poškozena, a tak na jejím místě byl vybudován v letech 1687 – 1688 barokní kostel podle plánů pro mě neznámého autora, který byl slavnostně vysvěcen dne 4. července 1690. Tento kostel zde stál až do konce 19. století, jelikož díky výstavbě železnice a jízdě vlaků byl kostel silně staticky narušen. Díky tomu byl původní barokní kostel roku 1904 zbořen a na jeho místě byl vystavěn současný pseudorománský kostel Stětí sv. Jiří. Kostel byl vystavěn v letech 1904 – 1910 podle plánů architekta Arnošta Živného stavitelem Fr. Kozákem z Dušník. V roce 1910 pak proběhlo slavnostní vysvěcení kostela a nových zvonů. Okolí kostela upravil pak místní okrašlovací spolek podle návrhu O. Götze. Tento kostel však také pozvolna chátrá a objevují se v něm trhliny, které budou vyžadovat statické zajištění této zajímavé stavby.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-jiri-dusniky/

Zdroj: https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-k0201761-Kostel-sv-Jiri-Dusniky-Rudna-Prahazapad-cesko/

Dojmy: Zajímavý kostel, který je na zdejší dominantní homoli.

Mapa

Fotografie

×