logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Litovice Malé Lečice

Líšnice

Informace

Městský erb:

Líšnice_PZ_CoA (1)

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Obec Líšnice se nachází asi 8 km jižně od města Černošice. Kdy přesně byla založena tato vesnice nevíme, co ale víme, je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1337. V této době byla vesnice v majetku Zbraslavského kláštera a téhož roku zastavil král Lucemburský zdejší rýžoviště zlata Petrovi z Rožmberka. V této době také víme, že v této vesnici se nacházeli čtyři usedlosti. V roce 1345 v zakládací listině byla tato vesnice založena oficiálně a byla zde vyměřena prostorná náves se dvěma desítkami usedlostmi. V průběhu husitských válek o tuto ves Zbraslavský klášter přišel a získal ji až v polovině 16. století. V průběhu třicetileté války byla tato ves vypleněna. K postupné obnově této vesnice došlo v průběhu 2. poloviny 17. století a na počátku 18. století. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 802 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%AD%C5%A1nice_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Zdroj: https://www.obeclisnice.eu/obec/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Malebná obec, nacházející se jižně od Černošic, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0510
IMG_0565
IMG_0554
IMG_0544
IMG_0516
IMG_0560
IMG_0531
IMG_0582
IMG_0546