logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Líšnice dům čp. 63 kostel Všech Svatých

Líšnice - fara

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Tato patrová budova fary byla vystavěna pravděpodobně v letech 1730 – 1735 v barokním slohu spolu se současným kostelem Všech Svatých. Budova fary byla vystavěna jako patrová zděná stavba krytá stanovou střechou. V 19. století či na počátku 20. století prodělala tato stavba klasicistní úpravy, které jí dali její současný vzhled fasády. Spolu s farou byly vystavěno také hospodářské zázemí, které se skládalo z vepřince, stáje, špýcharu, dvou chlévů pro krávy, stodoly a kolny. Hospodářská stavení se dodnes více méně nedochovala, ale samotná budova fary si zachovala svůj původní vzhled až do současnosti.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Malebná budova fary, nacházejí se u zdejšího kostela.

Mapa

Fotografie

×