logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Karlík kostel sv. Martina a Prokopa

Karlík - hrad Karlík

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Tento středověký hrad byl údajně založen císařem Karlem IV. roku 1358. Hrádek byl vystavěn v gotickém slohu a údajně sloužil jako ubytování císařovny. Pravdou ale je, že byl vystavěn jako předsunutá pevnost obrany hradu Karlštejn. První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1400, kdy byl zastaven králem Václavem I. Zároveň došlo k připsání částky 200 kop grošů na stavební úpravy hradu. Hrad byl zničen údajně dle jedné hypotézy roku 1422, kdy byl oblehnut hrad Karlštejn husitskými vojsky. Od této doby nebyl tento hrádek již nikdy obnoven a postupně chátral. V průběhu třicetileté války je tento hrádek zmiňován již jako zřícenina a zdroj kamení pro zdejší obyvatelstvo. Dodnes se pak z tohoto hradu zachoval hradní příkop, val a vyvýšenina, na které jsou zachované kamenné základy staveb.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C3%ADk_(hrad)

Dojmy: Pozůstatek malebného hrádku, který se nachází na ostrožně nad Karlickým potokem.

Mapa

Fotografie

×