logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Kamýk Klínec

Karlík

Informace

Městský erb:

Karlík_znak

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Obec Karlík se nachází asi 5 km západně od města Černošice. Osídlení zdejší oblasti je doloženo již z doby kamenné, kdy z této doby zde byl nalezen zlomek provrtané sekery, jehla a různé zbytky nádob. Další osídlení se zde nacházelo mezi lety 1300 – 800 před naším letopočtem, kdy zde byla únětická kultura. Ta je doložená nálezem asi třiceti hrobů v oblasti mezi Karlíkem a Lety. Ze starší doby Římské zde pak byl nalezen bronzový řetízek se třemi železnými klíči. Kdy přesně však byla založena tato vesnice nevíme. Dle pověsti byla založena jistým Dobřichem spolu se sousedními Dobřichovicemi. Tento muž si nechal následně vystavět hrad Karlík a strážní tvrz v Dobřichově. Následně král Boleslav II. Daroval zdejší ves Karlík klášteru sv. Jana Křtitele na ostrovu sv. Kiliána u Davle. Ale již v roce 1253 darovala královna Konstancie matka sv. Anežky tuto ves řádu křižovníků s Červenou hvězdou u Karlova mostu. V této době ale museli křižovníci platit ostrovskému klášteru desátky, kterých se klášter vzdal roku 1282. Za husitských válek byl zdejší hrádek Karlík oblehnut husity a spolu s hrádkem byla pravděpodobně vyrabována i zdejší vesnice. Karlík byl následně součástí Dobřichovského panství, jehož osudy sdílel, a to až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se tato vesnice stala součástí obce Dobřichovice. V roce 1992 se tato vesnice následně osamostatnila a stala se samostatnou obcí. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 559 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C3%ADk

Zdroj: https://www.obeckarlik.cz/historie-karlika

Dojmy: Menší obec, nacházející se západně od Černoši, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0198
IMG_0146
IMG_0158
IMG_0142
IMG_0214