logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Hostivice pomník obětem 1. světové války zámek Hostivice

Hostivice - sousoší sv. Františka z Assisi a sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Původně na tomto místě byl vztyčen roku 1838 litinový kříž, který se zde nachází do současnosti. Obě dvě barokní sochy sv. Františka z Assisi a sv. Jana Nepomuckého byly vytvořeny pro mě neznámým autorem pravděpodobně v 18. století na mostě u domu čp. 21. V průběhu 2. poloviny 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století prodělal most své rozšíření, a tak byly sochy přesunuty na současné místo. V roce 2007 byl litinový kříž vyvrácen vandalem, a tak byl v roce 2014 kříž spolu se sochami rekonstruován akademickým sochařem Jiřím Kačerem.

Zdroj: http://www.hostivickahistorie.cz/pamatky/sochy.htm

Dojmy: Krásné barokní sochy, které jsou na toto místo druhotně umístěny.

Mapa

Fotografie

×