logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Horoměřice Hostivice

Hostěradice

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Hostěradice je vesnice nacházející se 1 km na západ od Kamenného Přívozu. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1310, kdy byla majetkem kláštera na ostrově u Davle. Během husitských válek tento kláštery byl vypleněn a tato ves se stala majetkem pražských měšťanů. V roce 1476 král Vladislav Jagelonský zapsal tuto ves spolu se zdejší tvrzí Litvínovi z Hořovic. V tomto roce je také zmíněna gotická tvrz, která byla součástí zdejšího poplužního dvora. V roce 1520 zdejší tvrz již nebyla zmiňována, a tak pravděpodobně zanikla. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce kamenný přívoz, jejíž je součástí do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 268 obyvatel

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Host%C4%9Bradice_(Kamenn%C3%BD_P%C5%99%C3%ADvoz)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Menší vesnice, nacházející se západně od Kamenného Přívozu, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1798
IMG_1812
IMG_1806