logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Horní Mokropsy Hostěradice

Horoměřice

Informace

Městský erb:

800px-Horomerice_CoA_CZ.svg

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Obec Horoměřice leží při severozápadní hranici hlavního města Prahy. Nejstarší zdejší osídlení je datováno již do doby kultur knovízské a únětické někdy mezi lety 2000 – 1500 př. n. l. Tyto kultury zde následně kolem roku 400 př. n. l. Keltové. První písemná zmínka o této tehdy vsi pochází z roku 1273, kdy byl v majetku Strahovského kláštera. Tento klášter držel tuto ves až do roku 1421, kdy byla ves zabavena Pražany a postoupena lékárníku Kunešovi. Následně král Zikmund roku 1436 zastavil půlku zdejšího dvora Jakoubkovi z Řitky a Václavu ze Skopce. Tuto zástavu však klášter vykoupil. Ves byla zastavena ještě v letech 1556 – 1560 opatem Jakubem ze Šternovic. Následně byla tato ves roku 1586 pravděpodobně prodána, jelikož již v roce 1583 je uváděn jako majitel Martin Mininger z Lokte. Ten tuto ves prodal roku 1586 Hertvíku Zeydlitzem, který tuto ves držel až do roku 1598, kdy ji Strahovský klášter vyplatil a stala se součástí jeho majetku. Během třicetileté války byla ves na konci října 1639 vypleněna švédským vojskem pod vedením generála Banéra. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si pak udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 4 653 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horom%C4%9B%C5%99ice

Zdroj: http://staryweb.horomerice.cz/historie-obce/d-57238

Dojmy: Poměrně velká obec, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9311
IMG_9295
IMG_9299
IMG_9291