logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Horní Mokropsy kaple sv. Jana Nepomuckého pomník obětem 1. světové války

Horní Mokropsy - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Kdy přesně byl tento kostel vystavěn nevíme. Jisté je že tento kostel byl vystavěn v románském slohu a první písemné zmínky o tomto kostele pochází až z 1. poloviny 14. století. Následně se veškeré zmínky o zdejším kostele vytrácí a kostel se objevuje opět v písemných záznamech až na konci 17. století. V 16. století zde vznikl unikátní malovaný pozdně gotický dřevěný oltář, jehož autorství je připisováno Německému malíři Hanuši Schauffelina. Postupem času původní románský kostel přestal zdejší obci dostačovat, a tak původní kostel byl barokně přestavěn do současné podoby. Tato přestavba proběhla roku 1732 z iniciativy opata Zbraslavského kláštera Tomáše Budeciuse. V kostele během této přestavby zůstal zachován malý zvon Panny Marie ulitý roku 1707. Tento zvon následně doplnil velký zvon sv. Václava, který byl ulit roku 1747. Někdy kolem roku 1879 byla snesena původní barokní věž a přestavěna v neorománském slohu, čímž získal tento kostel svůj definitivní současný vzhled. Bohužel v průběhu 1. světové válce byl zrekvírován větší zvon sv. Václava na válečné účely. Tento zvon byl nahrazen roku 1939 dvěma novými zvony, které ale byly roku 1942 opět sneseny na válečné účely. V roce 1962 byl přenesen pozdně gotický rozkládací obraz zapůjčen na hrad Křivoklát, kde se nacházel do roku 1972, kdy se opět vrátil do zdejšího kostela. V roce 1976 byla opravována zdejší střecha kostela a v roce 1982 byly zakoupeny z NDR dva zvony, které byly zavěšena do zdejší zvonové věže. V 90. letech 20. století byl nakonec unikátní oltářní obraz uložen mimo kostel, aby bylo zabráněno zdejšímu odcizení.

Zdroj: http://revnice.farnost.cz/index.php?id=vsenory

Dojmy: Krásný barokní kostel, který v sobě ukrývá zbytky románského kostela.

Mapa

Fotografie

×