logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Horní Mokropsy hřbitovní kaple kostel sv. Václava

Horní Mokropsy - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Tato drobná kaplička byla vystavěna pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 1. poloviny 19. Století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1845. Kaplička byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. V roce 1893 nechal farář Truxa tuto kapličku opravit. V roce 1919 zdejší obraz sv. Jana Nepomuckého odstraněn neznámým pachatelem a poškozen. Následně byl obraz uložen na zdejší faře, odkud byl roku 1923 znovu umístěn do kaple. Obraz byl ještě téhož roku opět vyhozen, a tak byl nahrazen malbou mistra Jana Husa na kapličku byla umístěna zvonice. Další a zatím poslední opravy se tato kaplička dočkala roku 1979, kdy byla vymalována a opět byla do kapličky umístěna tentokrát soška sv. Jana Nepomuckého.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásná a drobná kaplička, která se nachází na zdejší historické návsi.

Mapa

Fotografie

×