logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Dolní Jirčany Drahelčice

Dolní Mokropsy

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Dolní Morkopsi je městská část města Černošice, jehož je v současnosti součástí, nacházející se v jižní části tohoto města. Kdy přesně byla založena tato tehdejší vesnice nevíme, ale jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1088, kdy král Vratislav daroval kanovníkům na Vyšehradě dvoje popluží a rybáře Modlatu a Šumu v Mokropsech. Ve 13. století byla tato vesnice v majetku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. V roce 1436 daroval tuto vesnici císař Zikmund Oldřichu Medkovi z Valdeka. Následně se tito majitelé často střídali a to až do roku 1540, kdy byla tato ves v majetku Václava Zlateneckého. V roce 1545 je zde zmiňován Jiří Vachtl, který tuto ves postoupil svatojiřskému klášteru, který se ji ihned zbavil, a tak již roku 1547 platili zdejší sedláci úroky Janu Kolskému z Kolovsi, Janu staršímu z Hodějova a Vilémovi z Radešína. V roce 1584 držel tuto ves držel Karel Kokořovec z Kokořova, který ji prodal Janu Vchynskému. V roce 1587 postoupil Jan tuto ves Jakubu Menšíkovi z Menštejna místodržícímu království Českého. V roce 1610 patřila tato ves Fridrichovi Smolíkovi ze Slavic, který ji prodal roku 1620 Jiřímu Albertu Bryknarovi z Burkštejna, který ji již roku 1622 odkázal Vilémovi Vřesovici hraběti z Vřesovic. Postupným dědictvím tato ves přešla v roce 1633 na Jindřicha Paradiese svobodného pána z Eschaide, který ji již v roce 1638 postoupil Zbraslavskému klášteru. Následně měla tato ves shodné dějiny s Černošicemi, a ž do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se tato ves stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela až do roku 1950, kdy byla sloučena s obcí Horní Černošice a vzniklo tak město Černošice.

Zdroj: https://www.mestocernosice.cz/mesto/o-meste/historie-mesta/#dolni_mokropsy

Dojmy: Dříve samostatná obec, nacházející se v jižní části města Černošice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0049
IMG_0071
IMG_0061
IMG_0057