logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Dolní Mokropsy hřbitovní kaple kaple sv. Václava

Dolní Mokropsy - Kadečkův mlýn

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Kdy přesně byl tento mlýn postaven nevíme. První písemná zmínka o tomto mlýně pochází ze 2. poloviny 14. století, kdy je mlýn zmiňován jako znovu postavený. To by znamenalo že by tento mlýn byl ještě starší. Prvním známým majitelem tohoto mlýna je stárek Jan Vejvoda, který je na tomto mlýně byl zmiňován v roce 1709. V 19. století se zde usadil mlynářský rod Vošalíků. Tento rod nechal v roce 1923 zde zřídit hydroelektrárnu se dvěma Francisovými turbínami. Rod Vošalíků držel tento mlýn až do roku 1927, kdy jej prodal Bohumilu Kadečkovi, jehož rod se stal držitelem tohoto mlýna. Dodnes si pak tento mlýn zachoval svůj vzhled z počátku 20. století, kdy se jedná o patrovou zděnou stavbu, ve které jsou stále zachované turbíny.

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/272-kadeckuv-mlyn

Dojmy: Velmi zajímavý a prastarý mlýn, ačkoliv to tak na první pohled nevypadá.

Mapa

Fotografie

×