logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Černovičky kaple sv. Floriána

Černovičky - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tento kostel byl vystavěn v románském slohu ve 2. polovině 12. století na místě, kde byl v pohanských dobách uctíván Perunův oheň, a tak byl zasvěcen sv. Vavřinci, což je patron ohně. Snad již v této době byl u kostela založen hřbitov. K výraznějším úpravám kostela došlo ve 14. století, kdy byl goticky upravován. V první polovině tohoto století byla nahrazena románská apsida gotickým presbytářem, ve 2. polovině došlo k zazdění okna v severovýchodní stěně kostela. Nejstarším náhrobkem je gotický náhrobek z roku 1353, který patří majiteli tohoto panství s tvrzí a Pražskému měšťanu Budkovi. V letech 1350 – 1360 byl kostel vyzdoben gotickými freskami, které se zachovali do současnosti, jež zachycují Smrt Panny Marie, Zmrtvýchvstání Krista, sv. Vavřince, erb Budka z Černoviček a rostlinné ornamenty a dekorace. Další dva zachované náhrobky pak pochází z let 1575, který patří Vladislavu Bezdružickému z Kolowrat a druhý z roku 1572, který náleží panně Kateřině z Martinic. V roce 1662 byla vytvořena kazatelna, která se zachovala do současnosti. K podstatným změnám došlo v roce 1764, kdy v rámci oprav a rozšíření kostela v barokním slohu vznikla nová sakristie a kruchta. V průběhu 19. století byla po několika obnovách provedena velká oprava kostela mezi lety 1905 a 1910. Na počátku 20. století pak byly odkryty renesanční fresky, které zachycují sv. Kateřinu a Markétu, zmrtvýchvstání Krista, oplakávání Krista a peklo s tlamou Leviatana a jež byly vytvořeny někdy v 1. polovině 16. století. V průběhu 2. poloviny 20. století tento kostel nebyl udržován tak, jak si zasloužil, a poněkud sešel. Nakonec se však dočkal své kompletní rekonstrukce, která proběhla v průběhu 1. dvacetiletí 21. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince_(%C4%8Cernovi%C4%8Dky)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Nádherný kostel s románskou lodí, kde lituji, že jsem nemohl nahlédnout dovnitř.

Mapa

Fotografie

×