logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Černovičky hrobka rodiny Kubešovy kostel sv. Vavřince

Černovičky - kaple sv. Floriána

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tato zajímavá barokní kaple byla vystavěna podle plánů pro mě neznámého autora někdy v průběhu 2. poloviny 18. století. Na její výstavbu pak byly použité různé starší gotické prvky, ať ze zdejšího kostela sv. Vavřince, tak z pozůstatku zdejší tvrze, na jejímž místě kaple stojí. Kaple je pak vevnitř vyzdobena barokními freskami, které tvoří iluzivní oltář se sv. Florianem a na klenbě se nachází freska s Nejsvětější Trojicí. Do kaple pak byl druhotně umístěn náhrobek Marie Magdaleny z Martinic a jejích dcer. V průběhu 2. poloviny 20. století tato kaple postupně sešla, a tak byla v době mé návštěvy v sešlém stavu bez omítky.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavá kaplička, která byla v době mé návštěvy v sešlém stavu.

Mapa

Fotografie

×