logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Choteč hradiště Choteč mlýn u Veselých

Choteč - kostel sv. Kateřiny

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Původně na tomto místě byl vystavěn pozdně gotický, či renesanční kostel v 16. století. Tento kostel v průběhu 17. století v důsledku třicetileté války značně zchátral. Díky tomu byla potřeba výstavby nového kostel. Následně byl v letech 1697 – 1699 vystavěn na náklady majitele Chotče Bílka z Billenberka současný raně barokní kostel podle plánů J. B. Matheye. Kostel byl vystavěn pak s použitím zdiva z původního kostela, který byl zbořen. Kostel byl vystavěn s dvěma vysokými věžemi, které se staly spolu s tímto novým kostelem zdejší dominantou. V roce 1710 byl do kostela umístěn barokní oltář od Ferdinanda Geigera. V roce 1856 ale byla jedna z vysokých věží kostela zasažena bleskem a z části se zřítila. Právě když byla zřícena tato věž, tak byla sutí odhalena část krypty a sutí odsunuté víko z hrobky jednoho ze zdejších původních majitelů. Údajně pak tento muž byl mumifikovaný a zkroucený v křeči se zuby zahryznutými do své pravé ruky, což nasvědčuje tomu, že byl pohřben za živa. I když přes protesty zdejších obyvatel byla snesena roku 1856 také druhá věž do výšky věže zhroucené. V průběhu 2. poloviny 20. století přestal tento kostel být udržován a postupně chátral. Nakonec byl ji ž v 80. letech 20. století v havarijním stavu a jediné, jak se tento stav řešil bylo výměna střešní krytiny. Změna naštěstí přišla v letech 1995 – 2014 kdy byl tento kostel kompletně rekonstruován v rámci programu záchrany architektonického dědictví.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Kate%C5%99iny_(Chote%C4%8D)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-kateriny-chotec

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-kateriny-14551132

Dojmy: Krásný kostel, který je dominantou této malé obce.

Mapa

Fotografie

×