logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Choteč kostel sv. Kateřiny

Choteč - hradiště Choteč

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Na tomto hradišti objeveném po 2. světové válce neproběhl archeologický výzkum ani při povrchových průzkumech nebyly získány žádné nálezy, které by umožnily datovat dobu vzniku a osídlení hradiště. Hradiště bylo postaveno na ostrožně s nadmořskou výškou 350 metrů v západní části vrchu Škrábek, který je součástí Pražské plošiny. Jednodílné hradiště zabírá plochu přibližně jednoho hektaru. Severozápadní a jihozápadní strana je přirozeně chráněna strmými svahy, které převyšují údolí Radotínského potoka o více než 45 metrů. Snadno přístupnou východní stranu chránilo opevnění, které se dochovalo v podobě asi jeden metr hlubokého a nejvýše tři metry širokého příkopu, a valu, jehož výška přesahuje dno příkopu maximálně o tři metry. Obě ukončení valu se stáčí k západu, a v krátkých úsecích tak chrání i boční strany. V konstrukci původní hradby bylo využito větší množství kamene.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_Z%C3%A1mk%C3%A1ch

Zdroj fotografií: https://mapy.cz/s/jojubujeza

Dojmy: Zajímavé hradiště, které jsem osobně nenavštívil pro nedostatek času, a tak jsem si tři fotografie z tohoto hradiště zapůjčil.

Mapa

Fotografie

×