logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Zbraslav pomník obětem 1. světové války PP U Závisti

Zbraslav - PP Krňák

Informace

Navštíveno: Nenavštívneo

Historie: Krňák (označovaný též Krňov či mrtvé rameno Berounky) je tůň, kterou tvoří bývalé rameno Berounky (bývalý soutok s Vltavou) pod zbraslavským zámkem v Praze. Společně s lužním lesem, mokřady, a pobřežím Vltavy od Lahovic až ke Strnadům je chráněna jako přírodní památka Krňák. Koryto přes dnešní Lipence a těsně pod Zbraslaví je původním tokem Berounky, řeka však v této nivě procházela mnoha proměnami zejména při větších povodních a nakupení tajících ledů. Někdy před 12. stoletím si řeka našla cestu kolem Radotína (doloženo 1115, roku 1158 doložen přívoz u Radotína), za Radotínem však meandrovala směrem ke Zbraslavi (tzv. Šárovo kolo). Někdy mezi 12.–14. stoletím vzniklo rameno, které rozdělilo dnešní Horní a Dolní Černošice, zpočátku fungovalo jen jako občasný tok při povodních. Roku 1523 je doložen mlýn u Bluku (dnešní Dolní Černošice), tvrz Bluk je doložena od roku 1404. Pobočné rameno ústící do Vltavy u Lahovic a vytvářející Lahovický ostrov je zaznamenáno již v Müllerově mapě z roku 1720, toto koryto bylo dále prohloubeno zimní povodní roku 1797 (tzv. lahovická elevace, nakupenina sedimentů vzniklá z tehdejších ledových zátaras). Při povodni v roce 1829 se k Lahovicím přemístil hlavní tok, ten byl roku 1830 uměle stavebně upraven. Za původce změny hlavního toku v roce 1829 je tak někdy označován kníže Bedřich Kraft Oettingen, který úpravy a zpevnění provedl s příspěvkem státu. Pravděpodobně po povodni roku 1845 Berounka rameno u Zbraslavi víceméně opustila, při povodni roku 1872 se staré koryto zaneslo a vzniklo z něj slepé rameno Krňák. Roku 1873 byla Vltava v přilehlém úseku zregulována, tím zanikl i Lahovický a Modřanský ostrov. Svého vyhlášení se tato přírodní památka dočkala dne 1. září 1988 o celkové rozloze 27,6 ha. V přírodní památce jsou pak chráněné především mokřadní společenstva, stejně tak jako lužní lesy a mokřady spolu s rostlinami a živočichy na ně vázanými.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%88%C3%A1k

Zdroj fotogragií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%88%C3%A1k

Dojmy: Zajímavá přírodní památka, kterou jsem bohužel nevím proč nenafotil.

Mapa

Fotografie

Přírodní památka Krňák nacházející se ve ZBraslavi
Přírodní památka Krňák nacházející se ve ZBraslavi
Přírodní památka Krňák nacházející se ve ZBraslavi
Přírodní památka Krňák nacházející se ve ZBraslavi
×