logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Žižkov Dům Radost Hrobka rodin Lanna a Schebek

Žižkov - Gymnázium Karla Sladkovského

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Tato budova gymnázia byla vystavěna v neorenesančním slohu podle plánů architekta Jindřicha Motejla mezi lety 1897 – 1899. Dodnes si pak zachovala tato stavba svůj původní vzhled bohatě zdobené protáhlé dvoupatrové stavby. Od doby svého vzniku až do současnosti pak slouží jako budova gymnázia.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium_Karla_Sladkovsk%C3%A9ho

Dojmy: Krásná a bohatě zdobená budova gymnázia.

Mapa

Fotografie

×