logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Žižkov Betlémská kaple divadlo Ponec

Žižkov - Čestné pohřebiště vojáků 1. světové války

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Původně na území Prahy zemřelo v lazaretech 3 155 vojáků, kteří bojovali na bojištích 1. světové války. Tito muži byli pochováni na Pražských hřbitovech, odkud byly v roce 1930 exhumováni a čestně uloženy do ossaria, což je kostnice. Toto Ossarium bylo vytvořeno podle projektu Břetislava Svobody. Celkem na tomto pohřebišti tak leží 1 607 Čechů a Slováků, 468 Poláků, 410 Rumunů, 263 Rakušanů, 213 Maďarů, 161 Italů a 1 Říšský Němec. Okolo kostnice je pak osazeno 46 křížů, kteří připomínají České Legionáře, kteří byli po vzatí do zajetí popraveni. Celé toto pohřebiště postupem v 2. polovině 20. století sešlo, a tak bylo v roce 2015 kompletně rekonstruováno.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Velmi zajímavé pohřebiště, které je velkým pomníkem a hřbitovem mnoha mužů z 1. světové války.

Mapa

Fotografie

×