logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Zbraslav Adamova kaple boží muka

Zbraslav - bitva u Zbraslavi

Informace

Navštíveno: Nenavštívneno

Historie: V době husitských válek zde dělali nájezdy na Husitskou Prahu Habart z Aldaru a na Týřově, Jan Šmikouský ze Ždářu a Fridrich z Donína. Právě proti nim se rozhodli Pražští měšťané uspořádat trestnou výpravu, a tak se vydali směrem na Zbraslav. V té době se v těchto místech nacházel přívoz. Když se Pražští vojáci snažili dne 23. dubna 1429 zmocnit trámu přes řeku, tak je přepadla skupina těchto šlechticů a část Pražanů pobila, část se utopila a zbytek byl zajat. Od vyšších ztrát v této bitvě uchránili Pražany blížící se posily z Prahy. I přes tyto okolnosti se podařilo zajmou tolik Pražanů, že Habartovi z Aldaru bylo za ně vyplaceno výkupné ve výši 2600 kop grošů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_husitsk%C3%BDch_bitev

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/famabepoke

Dojmy: Přibližně v těchto místech došlo k oné bitvě mezi Pražany a loupeživými šlechtici.

Mapa

Fotografie

Bitva u Zbraslavi
×