logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinohrady pomník mistra Jana Husa Sborový dům Českobratrské církve evangelické

Vinohrady - Pomník Svatopluka Čecha

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Pomník Svatopluka Čecha v Praze na Vinohradech je dílem sochaře Jana Štursy a architekta Pavla Janáka z roku 1924, stojí v Sadech Svatopluka Čecha. Podle usnesení valné hromady z roku 1916 vypsala správní rada Vinohradské záložny roku 1918 soutěž na návrh pomníku Svatopluka Čecha. Porota vybírala ze třiceti tří návrhů. První místo v soutěži dostal návrh profesora Akademie výtvarných umění v Praze, sochaře Jana Štursy. K slavnostnímu odhalení došlo v roce 1924. V letech protektorátu musel být pomník odstraněn, po skončení válečných let se pomník opět vrátil na své místo. Socha Svatopluka Čecha je bronzová postava stojícího spisovatele v nadživotní velikosti a nad ní se vznáší Genius, který stojí na úlomku skály s orlem. Podstavec vytvořil architekt Pavel Janák. Na podstavci na přední straně je nápis "Svatopluk Čech", plastická stuha a lipová ratolest, na zadní straně je deska s věnováním "1924 věnovala vinohradská záložna". A kdo to vlastně Svatopluk Čech byl? Svatopluk Čech byl český básník, prozaik, novinář a cestovatel, který se proslavil příběhy pana Broučka. Narodil se dne 21. února 1846 v Ostředku u Benešova. Jeho otec František Jaroslav Čech (1817 Peruc – 1877 Slupka, Bukovina) byl panský hospodářský správce a český vlastenec, matka Klára, rozená Raková. Otec působil v letech 1848–1849 v době konání Kroměřížského sněmu v Kroměříži jako novinář. Povolání a vlastenectví otce byly důvodem častého stěhování v době básníkova mládí. Dětství prožil na Benešovsku v Ostředku, Jezeře, Střížkově a Postupicích a v Litni na Berounsku. V Praze vystudoval piaristické gymnázium a později práva. Přispíval do almanachu Ruch a časopisu Květy, od roku 1871 byl redaktorem Světozoru. V letech 1873–1876 působil jako redaktor Lumíru, krátce působil i v Národních listech. V roce 1873 byl členem advokátní kanceláře ve Slaném, téhož roku však praxe zanechal a věnoval se jí až v letech 1876–1879, kdy byl členem advokátní kanceláře v Praze. Řádným členem České akademie věd a umění zvolen dne 3. července 1890, svého členství se vzdal v roce 1895. Hodně cestoval, navštívil Kavkaz, Chorvatsko, Dánsko, Polsko, Itálii, Paříž. V letech 1895 až 1903 žil v Obříství u Mělníka. Konec života trávil v Praze na Letné, v Holešovicích a v Tróji. Nakonec zemřel v Holešovicích dne 23. února 1908. Pohřben byl s velikou slávou na Vyšehradě. Na hrobě (podle návrhu architekta Antonína Wiehla) byla instalována portrétní socha v životní velikosti, dílo Jakuba Obrovského.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_%C4%8Cech

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Svatopluka_%C4%8Cecha_v_Praze

Dojmy: Krásný a velkolepě pojatý pomník, který připomíná tohoto spisovatele.

Mapa

Fotografie

×