logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinohrady obelisk pomník Františka Ladislava Riegera

Vinohrady - Pavilon

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Pavilon nacházející se v horní části parku byl vybudován v 70. letech 19. století podle návrhu Josefa Schulze. Měl představovat stavbu s humornou, lehkovážnou estetikou a být protipólem k důstojné a reprezentativní vile. Jako konstrukční materiál bylo převážně použito dřevo. Původně sloužil jako zahradní herna se střelnicí, kuželnou, šachovými stoly a dalšími atrakcemi, kde si mohli návštěvníci tehdejšího areálu odpočinout a odreagovat se. V době svého vzniku se skládal z hlavního jižního křídla se třemi věžemi a dvou bočních křídel, kolmo k hlavnímu. Východní křídlo sloužilo k provozování lukostřelby, v polovině 20. století bylo zbouráno a nahrazeno nevyváženým přístřeškem. Západní křídlo se dochovalo a dodnes se nazývá kuželník. Věže mají portály s lunetou a byly osazeny čtyřmi obrazy s figurálními výjevy. Všechny dřevěné konstrukce jsou z modřínového dřeva, v hlavním křídle jsou kazetové stropy, kuželník má odhalenou konstrukci stropu. Nástěnné malby mají asi minimálně dva autory – v západní a východní věži se soudí, že autorem byl Adolf Liebscher, kresby ve střední věži jsou zřejmě německé provenience. Malby jsou velmi oceňovány a zůstaly dobře zachovány. Pavilon také doplňovalo několik altánků, kterým se říkalo letní salónky. Roku 1918 Národní shromáždění vyhlásilo sesazení Habsburské dynastie. Péčí francouzské vojenské mise v Praze a pod patronací generála Pellého byly v říjnu 1919 v Pavilonu zřízeny moderní jesle s názvem "Jesle generála Pellé". Jesle měly dvě oddělení – první, v pravém a středním křídle sloužilo pro děti od 3 do 6 let v době 6:00 do 18:00. Jesle tvořila jediná místnost o 100 metrech čtverečních.Tato místnost obsahovala 25 postýlek, pár stolů a laviček, ale i hernu. Zvláštní místnost tvořila koupelna, kde mělo každé dítě vlastní žínku, ruční, hřeben a v sáčku prádlo. K oddělení patřila samostatná kuchyně, zvláštní mléčná kuchyně a prádelna. Zřízena zde také byla samostatná izolační místnost pro případ infekce. Levá část budovy sloužila pro oddělení pro kojence, pro děti od 6 týdnů do roku a půl. Měly zde 35 postýlek. Také toto oddělení mělo samostatnou kuchyni i koupelnu. Všechny děti se jednou do týdne vážily a všechna podávaná strava byla pečlivě evidována. Na svou dobu byly tyto jesle označovány jako velmi moderní a umožňovaly i chudým rodičům vychovávat při práci zdravé děti. Jesle znovu fungovaly i po druhé světové válce. V rámci přestavby pro účely jeslí došlo k zazdění některých oken a dveří, zakrytí původní konstrukce, stropů a nástěnných maleb vestavbami příček a podhledy. V západním křídle přibyl nový vchod ze dvora, došlo k přestavbě východního křídla, byla přistavěna kotelna a sociální zázemí. Většina původních prvků – malby, okna, dveře i barevné cihly zůstaly zachovány. V druhé polovině 20. století Pavilon několikrát upravovali – došlo ke zbourání východního křídla a jeho náhradě přístavbou, cihly natřeli na červeno, byly zazděny portály všech vstupů z jihu i severu, na některých místech kvůli instalacím bylo vybouráno původní zdivo. Pavilon ale celkově chátral a nakonec byl z bezpečnostních důvodů zavřen a chátrání se prohloubilo. V roce 1989 převzala Pavilon v havarijním stavu, společně s celým areálem do vlastnictví městská část Praha 2. Původně se k jeho opravě zavázal CEELI Institut, o. p. s. Při průzkumu se však našly vzácné fresky a předpokládané náklady na opravu několikanásobně narostly, proto Pavilon převzala zpět Městská část Praha 2. Rekonstrukce proběhla podle projektu architekta Jiřího Javůrka, kterému se podařilo skloubit historii se současnou architekturou. Slavnostní otevření Pavilonu, jenž nyní slouží jako kavárna, a repliky původní historické kuželkové dráhy proběhlo v září 2009 při příležitosti vinobraní.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Havl%C3%AD%C4%8Dkovy_sady

Dojmy: Velice krásný hráděný a rozsáhý pavilon.

Mapa

Fotografie

×