logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Vinohrady kostel Nejsvětějšího Srdce Páně městská jatka

Vinohrady - kostel sv. Ludmily

Informace

Navštíveno: 13. 5. 2016

Historie: Vinohrady nikdy neměli svůj vlastní kostel, ale jak se postupně rozrůstali, tak byla potřeba si vlastní kostel postavit. A tak zdejší duchovní správa byla zřízena dne 31. 10. 1884, a i když se modlili ve školní kapli a měli vlastní hřbitov, tak zde stále byla touha mít vlastní kostel. Dne 8. listopadu 1888 Vinohradští radní schválili pán architekta Josefa Mockera, který také dokončil katedrálu sv. Víta na Hradčanech, na vlastní kostel. První kámen byl položen již dne 25. 11. 1888 a tak začala výstavba impozantního neogotického kostela, který byl vysvěcen dne 8. října 1893. Následně v roce 1929 byla zdejší fara povýšena na arciděkanství. Ale následně byl tento kostel od roku 1974 veřejnosti uzavřen, z důvodu výstavby metra, a následně kvůli rekonstrukci, ta byla dokončena až v roce 1992.

Zdroj: http://ludmilavinohrady.cz/historie-kostela-a-farnosti-sv-ludmily/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Ludmily_(Vinohrady)

Dojmy: Kostel, který vypadá mnohem starší, nežli ve skutečnosti je.

Mapa

Fotografie

×