logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinohrady dům čp. 36/25 dům čp. 87/113

Vinohrady - dům čp. 65/1

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Původně zde byla vystavěna středověká usedlost zvonařka, kterou vlastnil řád Německých rytířů. V 16. století zde je pak již doložena vinice kterou vlastnil konvář a zvonolitec Brikcí z Cimperka. Následně tato usedlost měnila své majitele. V roce 1688 držel tuto usedlost rod Pachtů z Rájova, a jeden člen tohoto rodu daroval usedlos hofmistrovi Václavu Arnoštu Kriegerovi. Následně držel usedlost hrabě Canal, který ji prodal hraběti Jakubu Wimmerovi. V roce 1871 zakoupili tuto usedlost manželé SKřivanovi, kteří zde založili továrnu. V roce 1889 ale již zakoupili tuto továrnu manželé Josefa a Antonín Chmelovi, kteří nechali celou továrnu včetně usedlosti zbořit a na její místě nechali postavit současný měšťanský dům. Dům byl postaven v neobarokním slohu v roce 1903 podle plánů pro mě neznámého autora. Tito manželé zde pak měli továrnu na zpracování masa. V roce 1977 převzal tuto továrnu masokombinát Praha, který v průběhu času zanikl, a tak zde vznikl v 90. letech 20. století dodnes funkční hotel Le Lais Prague. Dům je velmi bohatě zdobená neobarokní třípatrová stavba, která je krytá valbovou střechou.

Zdroj: https://encyklopedie.praha2.cz/stavba/1768-zvonarka-u-zvonarky-651

Dojmy: Krásný měšťanský dům, u kterého si člověk řekně, že je škoda že se nezachovala původní usedlost.

Mapa

Fotografie

×