logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vokovice dům čp. 2/12

Vokovice - dům čp. 1/14

Informace

Navštíveno: 23. 5. 2021

Historie: Venkovská usedlost barokního původu je zmiňována již roku 1620, kdy prvním známým vlastníkem je k roku 1620 Martin Zumac. Následně tato usedlost byla několikrát upravovaná a její majitele bohužel moc neznáme. V roce 1906 již v klasicistním slohu upravený statek koupil J. Hamerník, kterému patřilo také čp. 17 a 18. V roce 1943 byl na jižní straně dvora vystavěn činžovní dům, který nese číslo popisné této usedlosti. V roce 1949 byl statek vyvlastněn a přidělen Státnímu statku. Kolem obdélného dvora stojí na jihozápadní straně činžovní dům, bývalý deputátnický dům, na severozápadní straně bývalé obytné stavení (jmenováno jako jediná součást kulturní památky), které je patrová stavba krytá polovalbovou střechou a napojující se hospodářská budova. Na dvoře stojí novodobá garáž.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vokovic%C3%ADch

Dojmy: Malebná usedlost, která za svou dobu ztratila velkou část barokního vzhledu.

Mapa

Fotografie

×