logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Velká Chuchle kostel sv. Jana Nepomuckého pomník obětem 1. a 2. světové války

Velká Chuchle - Pacoldova vápenka

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Pacoldova vápenka je bývalý průmyslový areál v Praze-Velké Chuchli v její západní části při silnici do Slivence. Je pojmenovaná po svém konstruktérovi, kterým byl profesor České techniky v Praze Jiří Pacold. Pacoldův patent umožňoval zpracovávat netříděný vápenec. Vápenka podle patentu prof. Pacolda byla ve Velké Chuchli postavena ještě před rokem 1880, kdy byla zastavena výstavba pecí tohoto druhu a dál byly stavěny už jen pece kruhové. Dle památkové tabule pochází tato pec z roku 1864, ale na 100% doložené pálení vápence máme zde až z roku 1898. Provoz ukončila počátkem 1. světové války, ale zásluhou obchodníka Šurana zde byla výroba obnovena roku 1935. Definitivní konec provozu nastal roku 1938 a vápenec těžený v této lokalitě zpracovávala kruhová vápenka v Hlubočepích. Po roce 1948 přešel areál do majetku státu a začal chátrat. Roku 1966 byla vápenka prohlášena technickou památkou, ale její stav byl neutěšený. Její zdi se částečně zbortily a musela být stažena kovovými pásy. Docházelo také k vybourávání vzácné šamotové vyzdívky a zavážení odpadky. Koncem 70. let 20. století se z rozhodnutí památkového úřadu dostala do majetku ONV Praha 5. Ten zamýšlel obnovu zdejšího provozu pro výrobu speciálních struktur, které by byly využívány k rekonstrukcím historických objektů. To však bylo zamítnuto pro exhalace z nedaleké radotínské cementárny. Další podnět pro záchranu památky podali pracovníci Sekce ochrany průmyslového dědictví z Národního technického muzea. Pod vedením ing. arch. Tomáše Šenbergra zpracovali studenti ČVUT studii na opravu a budoucí zasazení vápenky do krajiny a zároveň byly vyčleněny prostředky na její základní konzervaci. Po roce 1989 byla vápenka vrácena v restituci a její nový majitel provedl nejnutnější opravy. Nakonec prošla tato pec svou celkovou rekonstrukcí, kterou nechal provést majitel p. Vladimír Jahn, a která proběhla mezi lety 2004 – 2005. Vápenku tvoří dvě spojené vápenické pece, které jsou dvojité. Každá z pecí má po dvou samostatných válcových šachtách, které vrcholí dvojicemi komínů. Ve třetině výšky šachet do nich ústí tři roštová topeniště, u své paty mají každá dva vybírací otvory. Vápenec pro výpal byl těžen v nedalekém lomu pod Homolkou a přepravován ruční kolejovou drahou s rozchodem 450 mm. Do pecí byl zavážen pomocí výtahů a lávek, tyto konstrukce se ale bohužel nedochovaly.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pacoldova_v%C3%A1penka

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vapenka-dve-dvojite-pacoldovy-vapenne-sachtove-pece-15918121

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Velmi krásná a unikátní technická památka.

Mapa

Fotografie

Unikátní vápenka, nacházející se ve Velké Chuchli.
Unikátní vápenka, nacházející se ve Velké Chuchli.
Unikátní vápenka, nacházející se ve Velké Chuchli.
Unikátní vápenka, nacházející se ve Velké Chuchli.
Unikátní vápenka, nacházející se ve Velké Chuchli.
Unikátní vápenka, nacházející se ve Velké Chuchli.
×