logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Třebonice torzo sochy

Třebonice - zaniklá ves Krteň

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Krteň je zaniklá ves na katastrálním území Třebonice (městská část Praha 13) v Praze, mezi Stodůlkami a Třebonicemi (jižně od osady Chaby), z níž se zachoval jen románský kostelík svatého Jana a Pavla se hřbitovem. Kdy přesně byla založena tato ves nevíme. Je ale pravděpodobné že zde byl nejdříve založen opevněný dvůr jistého Krtena. Tuto domněnku vyjadřuje Profous, a je i velice pravděpodobná, jelikož již v roce 1360 je zmiňován rod Jana a Pešky z Chab. Tento rod pak tento kostel vlastnil a jeho předci jej nechali tedy vystavět. Původně tak zde byl postaven nejdříve tento opevněný dvůr a následně byl dvůr přenesen z ostrohu na své současné místo do Chabů. Prostor opevněného dvora byl následně přeměněn na opevněný kostel. Každopádně byla Krteň umístěna původní cestě z Prahy do Karlštejna. Podle legendy zde v roce 1371 pobývala královna Alžběta Pomořanská, čtvrtá manželka Karla IV. Absolvovala pěší pouť z Karlštejna do Prahy, kde u hrobu svatého Zikmunda obětovala zlato za uzdravení svého manžela. Při zpáteční cestě se právě na Krtni měla dozvědět, že se císař Karel uzdravil. Tímto krokem je také vysvětlen původ založení Chabů. První písemnná zmínka o této vsi pochází z roku 1434, kdy je zmiňována v majetku Českých králů. Někdy v době kolem poloviny 15. století se tato ves stala majetkem Svatovítské kapituly. Někdy během třicetileté války pak zanikla jak ves, tak následně i v roce 1667 i samotná zdejší fara. Zdali tato ves zde opravdu stála nevíme s jistotou, jelikož zde nikdy nebyl proveden archeologický průzkum, tedy alespoň v době mé návštěvy.

Zdroj: http://www.urbanist.eu/Krten.pdf

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Krte%C5%88

Dojmy: Pravděpodobně místo původní vsi, který přiléhala asi ke zdejšímu románskému kostelu.

Mapa

Fotografie

×