logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Troja dům čp. 21/42 dům čp. 35/9

Troja - dům čp. 25/12

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v barokním slohu někdy v průběhu 4. čtvrtiny 17. století. Budova vznikla jako kovárna, která se zde dlouhou dobu nacházela. Dům má podobu patrové zděné nárožní stavby, která je krytá valbovou střechou a tuto podobu si pak tato stavba zachovala do současnosti.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Malebné stavení, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×