logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov usedlost Klamovka usedlost Konvářka

Smíchov - usedlost Klikovka

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Usedlost dal v barokním slohu postavit roku 1643 Johann Christof Alsterle, povýšený císařem Ferdinandem II. do rytířského stavu, který pocházel z českobudějovického měšťanského rodu Alsterlů z Astfeldu. Tento majetek zdědil roku 1689 jeho synovec Maxmilián Wenzl Alsterle z Astfeldu. Dvůr koupil v roce 1758 mlynář Václav Klyka, po němž se toto místo dodnes nazývá. Klikovka tehdy představovala dvě zděné budovy ve tvaru písmene „L“ s otevřeným dvorem a naproti přes dnešní Podbělohorskou ulici ještě jednu obdélnou budovu. Tento muž držel usedlost až do roku 1767. Následně se zdejší majitelé střídali a usedlost tak drželi Franz Wenzl Hartmann von Löwebrunn, Franz Adam Janovský z Janovic, hrabě Josef Nostic-Rieneck a Franz Josef z Vrtby. V první polovině 19. století pak získal tuto usedlost Johann Josef Hawranek. Na konci 19. století usedlost vlastnila spolu s nedalekou Skalkou, Zámečnicí a dnes již neexistující Klimentkou, lékařská rodina Rennerů. Po druhé světové válce ji získala pražská obec a zřídila zde Státní statek hl. m. Prahy. Usedlost se až do začátku 70. let rozkládala po obou stranách Podbělohorské silnice a měla velkou zahradu. Před demolicí zde stála obytná dvoukřídlá budova z konce 18. století s klasicistní fasádou a vikýřem nad vchodem. Dále zde byla zděná stáj, prasečník a stodola, která již tehdy byla ze tří čtvrtin zbořená. Poblíž byla ještě kůlna a stará studna, která zanikla. Kůlna byla zrušena. V budově byly dvě obytné jednotky. Dodnes stojící barokní bývalá sýpka, která demolici, jež proběhla v roce 1971, unikla, je zděná jednopatrová klenutá budova. Zachovala se v původní podobě a obytná byla již v 19. století. V roce 1997 proběhla rekonstrukce této sýpky a v roce 2005 byla opravena fasáda.

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-klikovka/texty?tid=24051&pos=1000

Zdroj: http://www.starysmichov.cz/view.php?nazevclanku=usedlost-klikovka-c-p-118-u-klikovky-4&cisloclanku=2007030044

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-klikovka-15254827

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klikovka

Dojmy: Krásná usedlost, jejíž většina byla bohužel zbourána.

Mapa

Fotografie

×