logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Střešovice Přečerpávací stanice Bruska socha Panny Marie

Střešovice - Sbor Církve českobratrské

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Evangelický kostel ve Střešovicích stojí na adresa náměstí Před bateriemi 950/22 na pozemku parcelní číslo 177 v katastrálním území Střešovice. Postavil ji v letech 1937–1939 architekt Bohumír Kozák, člen Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 6 – Střešovice, který tento kostel využívá jako svoji modlitebnu a sborový dům. Historie sboru ČCE v této části Prahy 6 sahá do roku 1932, kdy byl založen v Břevnově a bohoslužby se konaly ve škole Na Marjánce. Pro potřeby nedělních biblických hodin a setkávání mládeže si sbor pronajímal třídu ve škole nebo prostory tělocvičny. Po zakoupení pozemku a výstavbě evangelického kostela v roce 1939 se centrum sboru přesunulo do Střešovic. Stavba kostela byla zahájena 7. června 1938 a kostel byl vystavěn ve funkcionalistickém slohu. Kostel byl slavnostně otevřen dne 18. května 1939. Autor návrhu kostela, architekt Bohumír Kozák, byl členem sboru a v konstrukci kostela je patrná jeho inspirace tolerančními modlitebnami, které měly tvar stodoly. Zároveň se jedná o novodobou variaci na starokřesťanskou baziliku včetně zlaceného stropu a modré mozaiky v apsidě. V průčelí kostela s hlavním vchodem mírně předstupuje hranolovitá věž s hodinami a prosklenou zvonicí, zakončenou plechovou stanovou stříškou s evangelickým motivem kalichu a slunce. Půdorys kostela je obdélný, jednolodní se dvěma mělkými bočními loděmi, zakončený obdélnou apsidou se zlatavým prosklením. K jižní stěně boční lodi přiléhá budova fary se sborovou místností, kanceláří a bytem faráře. Stavba je kombinací železobetonových sloupů a pilířů věže s cihelným zdivem. Vnitřní vybavení navrhl architekt Kozák a zhotovil Jaroslav Dušek z Ruzyně. Studii na rozšíření kostela o severní křídlo hmotově shodné s farou vypracoval B. Kozák v letech 1946–1947. V roce 2005 návrh rozpracoval Josef Mareš a je stále aktuální.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_kostel_(St%C5%99e%C5%A1ovice)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sbor-cirkve-ceskobratrske-13237980

Dojmy: Jednoduchá a poměrně novodobě pojatá stavba evangelického kostela.

Mapa

Fotografie

×