logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Střešovice Pomník padlým pruským vojákům Přečerpávací stanice Bruska

Střešovice - PP Střešovické Skály

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Střešovické skály je přírodní památka ev. č. 419 na katastru Střešovic a Břevnova, které jsou součástí místní části Praha 6. Je to fragment kdysi mohutného skalního masivu, zlikvidovaného během tisíce let těžební a stavební činností. Předmětem ochrany jsou pískovcové skály s přirozenými jeskyněmi a puklinami, geologicky i krajinářsky významné. Jedná se o skalní odkryvy v prostoru mezi ulicemi Na Petřinách a U VI. baterie. Z geomorfologického hlediska je toto chráněné území, ležící v nadmořské výšce 315-335 metrů, součástí Pražské plošiny. Přesným zaměřením jednotlivých parcel bylo zjištěno, že rozloha chráněného území je mnohem menší, než 2,5 ha, uvedených v původní vyhlášce - ve skutečnosti se jedná o plochu pouhých 1,4449 ha. Skály odedávna sloužily jako zdroj stavebního materiálu. V severovýchodní části areálu bývala pískovna, ve zplanýrovaných vytěžených partiích lomu začala ve 2. polovině 19. století vznikat kolonie domků, základ dnešních starých Střešovic. Provizorní obytné stavby, stejně jako hasičárna, byly zbourány postupně v letech 1945-1968, poslední zděný domek byl zbořen až po roce 1968, kdy bylo území vyhlášeno přírodní rezervací. Od 90. let začali zdejší jeskyni v sezóně obydlovat bezdomovci. Ve spodní části geologického profilu se nacházejí sladkovodní hrubozrnné pískovce, na kterých leží vrstva jemnějších pískovců s kaolinickým tmelem a s jílovitými partiemi peruckých vrstev (cenoman, svrchní křída). Ve svrchní části profilu se nacházejí mořské pískovce korycanských vrstev, v jejichž jílovitých partiích lze nalézt četné ichnofosilie. V minulosti byl v dané lokalitě těžen písek, kámen a snad i limonit. Stopy po těžbě jsou dosud patrné v bývalém lomu, který se nachází poblíž východní hranice chráněného území.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99e%C5%A1ovick%C3%A9_sk%C3%A1ly

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99e%C5%A1ovick%C3%A9_sk%C3%A1ly

Dojmy: Velmi zajímavá přírodní památka, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil půjčit fotografie.

Mapa

Fotografie

×