logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov Medvědí kašna Národní dům

Smíchov - Náhrobek Leopolda Thun-Hohensteina

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Leopold Leonhard Raymund hrabě z Thun-Hohensteina (německy Leopold Leonhard Raymund von Thun und Hohenstein, 17. duben 1748, Děčín – 22. říjen 1826, zámek Cibulka, Košíře, Praha) byl český šlechtic a duchovní. Byl dvanáctým dítětem Jana Josefa Antonína Thun-Hohensteina a jeho manželky Marie Christiany Hohenzollern-Hechingenové. V roce 1796 se stal pasovským biskupem. Byl posledním biskupem pasovské diecéze, kterému náležel knížecí titul. Když bylo 22. února 1803 pasovské knížectví rozděleno mezi dvě kurfiřtství, Toskánsko a Bavorsko, došlo ke sporu mezi Thunem a bavorským ministrem Maxmilianem von Montgelas. Thun opustil Pasov a své úřední pravomoci předal svému generálnímu vikáři a duchovnímu radovi. Biskupské pravomoci předal světícímu biskupovi Karlu Kajetánu von Gaisruck. Thun pak až do své smrti žil v košířské usedlosti Cibulka, kterou koupil za 112 000 zlatých. Když se biskup Gaisruck stal v roce 1818 milánským arcibiskupem, nabídl Thun Svatému stolci svůj návrat do Pasova, jeho nabídka však nebyla využita. Hrabě Thun-Hohenstein byl pohřben na malostranském hřbitově. Kovový pomník na jeho náhrobku, ztvárňující klečícího biskupa, je dílem Václava Prachnera. Právě tomuto muži patří tento velmi honosný a zajímavý hrob. Náhrobek byl vytvořen sochařem Václavem Prachnerem podle plánů malíře Josefa Berglera. O ulití litinových částí se pak postaral v roce 1835 Dominik Zafoukal. Celý náhrobek pak zobrazuje tohoto muže, který klečí před knihou a modlí se.

Zdroj: https://www.malostranskyhrbitov.cz/products/tajemstvi-nahrobku-biskupa-thuna-na-malostranskem-hrbitove-/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_Leonhard_Raymund_Thun-Hohenstein

Dojmy: Velmi nádherný náhrobek, který je dominantou tohoto hřbitova.

Mapa

Fotografie

×