logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov kaple Nanebevzetí Panny Marie Klášter Sacré Coeur

Smíchov - kaple Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Kaple Nejsvětější Trojice v Praze 5-Smíchově je vrcholně barokní stavba z roku 1667, stojící ve Švédské ulici při č.p. 108 a v ulici U Nesypky 2, v Praze 5-Smíchově. Kaple byla součástí dnes již neexistující usedlosti Nesypka. Raně barokní kaple vznikla v roce 1667 z iniciativy tehdejšího vlastníka usedlosti, Jiřího Maxmiliána Nesyby a jeho manželky Barbory Apolonie podle plánů pro mě neznámého autora. Svoji dnešní vrcholně barokní podobu ovšem získala až přestavbou v roce 1732. V době josefinských reforem, roku 1784 byla kaple dočasně zrušena, ale roku 1824 byla duchovní činnost v objektu opět dočasně obnovena. Bohužel v roce 1914 byla část této kaple ubourána z důvodu výstavby silnice. V průběhu 2. poloviny 20. století přestala kaple být udržována a postupně chátrala. Nakonec v roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce této kaple.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Praha-Sm%C3%ADchov)

Dojmy: Krásná kapička, která bohužel se dodnes nezachovala v původním rozsahu.

Mapa

Fotografie

×