logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Slivenec krucifix márnice

Slivenec - Křižovnický dvůr

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Kdy přesně byl založen tento zemědělský křižovnický dvůr bohužel nevíme. Pravděpodobně byl staršího data a za třicetileté války poškozen. V roce 1668 byl dvůr buď barokně přestavěn a rozšířen či byl vystavěn od základů znova v barokním slohu. V průběhu 19. století byli ke dvoru postupně přistavovány klasicistní hospodářské stavby, a nakonec byl celý dvůr klasicistně upraven v roce 1860 podle plánů pro mě neznámého autora. Po konci 2. světové války byl tento dvůr znárodněn a začal sloužit místnímu JZD. Bohužel v tomto období přestal dvůr být udržován a postupně chátral. Nakonec se dostal do velmi špatného stavu. Tento stav pokračoval i v 90. letech 20. století, kdy si začala pronajímat tento dvůr Pražská agrární společnost s. r. o. V průběhu 1. dvacetiletí 21. století se místní městská část rozhodla provést postupnou rekonstrukci tohoto dvora, která probíhala ještě v roce 2022 v době mé návštěvy. Celému dvoru vévodí obytná patrová klasicistní stavba, uvnitř které je průjezd do čtvercového dvora, který je obehnán hospodářskými staveními.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slivenec

Zdroj: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/82271/F5-D-2019-Hurkova-Ludmila-priloha-TEZE%20DP%20Ludmila%20Hurkova.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/krizovnicky-dvur-13273672

Dojmy: Velmi krásný dvůr, o kterém se mi nepodařilo bohužel najít více informací.

Mapa

Fotografie

×