logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov altán Klamovka boží muka

Smíchov - boží muka

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: V roce 1680 udeřil na Prahu mor, který zde způsobil velké utrpení. Jako vzdání díků za skončení této morové rány nechal Staroměstský radní Jan Raisman vytvořit tyto boží muka od pro mě neznámého autora. Tato boží muka byla vztyčena u jeho usedlosti Reismonka na Žižkově. Boží muka byla také vytvořena tak, že sloužila jako sluneční hodiny. V roce 1895 byla tato boží muka zapůjčena na Národopisnou výstavu, která se odehrávala ve Stromovce. Po skončení této výstavy byla boží muka přenesena do dnešní nádražní ulice za vlakové nádraží ve Smíchově. Nakonec v roce 1901 byla boží muka přenesena na své současné místo v zahradě Kinských. Nakonec byla boží muka restaurována v rámci restaurování zahrady Kinských mezi lety 2004 - 2010.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kinsk%C3%A9ho_zahrada

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-20156691

Dojmy: Nádherná boží muka, která jsou upomínkou na velkou morovou ránu.

Mapa

Fotografie

×