logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Ruzyně krucifix pomník mistra Jana Husa

Ruzyně - Kubrův statek

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Kubrův statek se nachází na Starém náměstí v Praze-Ruzyni. Patří k nejstarším ruzyňským hospodářským usedlostem a je památkově chráněn. Statek je zmíněn už v pozemkové listině z roku 1568. Usedlost tedy byla vystavěna v této době v barokním slohu. Usedlost původně tvořily čtyři samostatné budovy a ohradní zeď: zděná patrová obytná budova s přístavkem a navazujícími chlévy, hospodářské stavení naproti domu situované do svahu, samostatná zděná stodola z opuky s cihlovým štítem a na jižní straně dvora hospodářská budova s chlévy a sklepem. V roce 1731 rodina Kubrů, která v této době statek držela jej nechala barokně přestavět do podoby Špýcharového domu. Samotná brána s ohradní zdí vznikla v roce 1741 v barokním slohu. V polovině 19. století prodělala usedlost klasicistní úpravy, čímž získala svou současnou podobu. V průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století byla většina budov tohoto dvoru zbořena, aby zde mohl být vystavěn hotelový komplex. Dnes je objekt Kubrova statku součástí hotelového komplexu. Dochovala se pouze obytná budova, která nyní funguje jako restaurace U Rychtáře, stodola a část ohradní zdi. Ostatní budovy statku ustoupily společně s objektem sousední usedlosti čp. 14 budově hotelu. S Kubrovým statkem majetkově souvisí zájezdní hostinec Bílý Beránek ve Stodůlkách, který založil ruzyňský rychtář Vavřinec Kubr v roce 1740 a kde potomci rodiny Kubrů bydleli až do roku 1961.

Zdroj: https://urychtare.cz/historie/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kubruv-statek-13360984

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kubr%C5%AFv_statek

Dojmy: Krásný a velmi zajímavý statek, který je v jádru barokní stavbou.

Mapa

Fotografie

×