logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Radlice Kaple sv. Jana Nepomuckého socha sv. Jana Nepomuckého

Radlice - pomník obětem bombardování

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Dne 14. února 1945 probíhal velký nálet na Drážďany, který byl ale byl provázen neustálou smůlou. Celý let prolétal v mlze a navigátoři udělali chybu a najednou se objevili před městem, kterým protékala řeka jako v Drážďanech. Tak se omylem nad Prahou ocitlo celkem 62 amerických bombardovacích letounů B-17 z 91. a 398. bombardovací skupiny. Bombardování bylo započnuto ve 12:25 a skončilo ve 12:27. Za tyto pouhé dvě minuty bylo na prahu shozeno celkem 150 tun trhavých a zápalných bomb, které dopadaly od Radlic až po nákladní nádraží v Žižkově. Bombardování započalo právě zde v Radlicích. Celkem bylo zasaženo 2500 domů. Během náletu a na jeho následky zahynulo 701 obyvatel, bylo 1184 raněných a 80 nezvěstných. Zde v Radlicích zahynulo celkem 22 lidí, kterým byl po konci 2. světové války či na počátku 21. století vytvořen tento pomník. Pomník byl následně vztyčen na zdejší bývalé návsi, kde se nachází do současnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%BD_%C3%BAtok_na_Prahu_14._%C3%BAnora_1945

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná oběti tohoto náletu.

Mapa

Fotografie

×