logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Řepy Pomník Josefa Líkaře a Václava Řeháka Řádový hřbitov

Řepy - pomník obětem 1. a 2. světové války

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Tento pomník se skládá celkem ze tří pomníků. První pomník byl vytvořen pomník obětem 1. světové války. Tento pomník byl vytvořen pro mě neznámým autorem jako připomínka třiceti padlích v 1. světové válce. Pomník byl vytvořen někdy ve 20. či 30. letech 20. století a vztyčen byl na místě dnešního parčíku v ulici Žalanského. V 60. letech 20. století byl tento pomník přesunut na své současné místo. Následně někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století k tomuto pomníku přibyl pomník obětem a umučených v 2. světové válce. Poslední pomník pak je připomínkou por. Aloise Starého, který padl dne 6. května 1945 v místech dnešního hotelu na Vyhlídce během Pražského povstání. Na místě jeho skonu byla odhalena v roce 1990 pamětní deska tomuto muži, ale pro úpravu okolí byla nakonec přenesena na toto místo, které je tak pietním místem obou světových válek.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Pietní místo, na které byli přesunuty celkem tři pomníky.

Mapa

Fotografie

×