logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Ruzyně sýpka

Ruzyně - toleranční hřbitov

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Ruzyňský toleranční hřbitov se nachází v Praze v městské čtvrti Ruzyně, v Huberově ulici. Jde o hřbitov evangelický, jeden z mnoha evangelických hřbitovů založených po roce 1784 po vyhlášení tzv. tolerančního patentu Josefem II. a jeden ze dvou na území Prahy. Hřbitov pak byl založen nejpozději do roku 1788, jelikož v tomto roce je již obehnán hřbitovní zdí. V revolučním roce 1848 zde uctili památku bojovníků padlých v Bitvě na Bílé hoře pražští studenti, kteří byli nuceni kvůli policii přehodnotit svůj původní záměr vykonat tento akt na jediném (a ilegálním) pietním místě zvaným Světluška, jež se nacházela nedaleko u zdi obory Hvězda. V roce 1867 se pak tento hřbitov dočkal svého rozšíření. Poslední pohřeb se zde konal na jaře roku 1945, kdy zde byl pochován Václav Kubáta, který zemřel dne 21. května 1945 během Pražského povstání. Do roku 1957 udržovala tento hřbitov Českobratrská církev evangelická, ale v tomto roce jí byl tehdejším režimem hřbitov odejmut a začal chátrat. Nakonec se však dočkal své obnovy, která probíhala v roce 2000, kdy byla obnovena zeď kolem hřbitova. Hřbitov byl dlouho veřejnosti volně přístupný, ale v roce 2022 se už zamykal. Někdy je uváděn jako nejmenší hřbitov v Praze. Avšak nejmenším je Benický hřbitov. Druhý evangelický hřbitov se nachází ve Strašnicích.

Zdroj: naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruzy%C5%88sk%C3%BD_toleran%C4%8Dn%C3%AD_h%C5%99bitov

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/tolerancni-hrbitov-13361441

Dojmy: Dnes již udržovaný drobný hřbitov, který si během své doby zažil své.

Mapa

Fotografie

×