logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Prosek sousoší Piety zvonice

Prosek - viniční sloup

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Viniční sloup nacházející se dnes v dolní části ulice Na Proseku, stával původně v Prosecké ulici naproti domu čp. 55 na hranici Proseka a Libně v bezprostřední blízkosti vinice, která je dnes známá pod jménem Máchalka. Tato vinice zde údajně byla již ve 12. století, dokladem toho má být zmínka v tzv. kladrubských falzech. Hned naproti němu stávala na původním místě barokní socha Piety. Původní podoba proseckého vinařského sloupu se skládala z podstavce ve tvaru edikuly, vysokého 189 cm, který byl usazen na 50 cm vysokém stupni, jenž o celých 70 cm předstupoval před edikulu. Přední strana tohoto stupínku, který mohl sloužit i jako klekátko, měla mělké vybrání. Edikula měla jednoduchý vzhled se zesílenými pilastrovými nárožími a velmi mělkou nikou, jejíž ostění sestávalo ze dvou menších a mělčích pilastrů, na něž v horní polovině edikuly navazoval plochý stlačený oblouk. Stropní část edikuly měla tvar ploché desky tvarované fabionem. Z archivních podkladů je však známa i další podoba tohoto sloupu. V tomto případě měl být oblouk v nice plný a nestlačený s nižšími vnitřními pilastry. Sloup s kapličkou měl být podle této varianty umístěn na úzké vyvýšené podstavě. Je otázkou, jestli byla tato varianta reálnou přestavbou nebo pouze omylem při překreslení. Samotný sloup toskánského řádu byl zděný, na což se přišlo až při jeho destrukci. Na jeho hlavici je umístěna kaplička s valbovou střechou a kovaným křížkem na hřebeni. Mezi kapličkou a tělem sloupu je reliéfní pás se čtyřmi vinnými hrozny. Vinařský sloup na Proseku byl datován do první poloviny 17. století a pravděpodobně byl dílem nějakého místního řemeslníka. Následně ale v roce 1905 došlo k rozšiřování komunikace, a tak byl sloup přesunut na své současné místo. Sloup byl poškozen roku 1965 v době, kdy se zde prováděla pokládka kabeláže. Pamětníci říkají, že se tak stalo po nehodě maďarského nákladního auta s vlekem, který se zde musel kvůli rozkopané ulici otáčet a při tom omylem narazil do sloupu. Odlomit se měla horní část, která se úderem o zem roztříštila. Zbývající část sloupu tento náraz vydržela, ale podle očitých svědků se prý dělníkům nechtělo přehazovat kabel, a tak zbytek sloupu porazili. Rozvaliny sloupu zde ještě nějakou dobu zůstaly, ale než se začalo uvažovat o rekonstrukci, byl celý sloup odstraněn jakožto překážející stavební suť. Jeho návrat nastal až roku 1994, kdy zde byla vystavěna jeho replika, která zde stojí dodnes. Kromě toho bylo kolem něj vysazeno několik hlav vinné révy, aby se zvýraznilo spojení sloupu s vinařstvím.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vina%C5%99sk%C3%BD_sloup_na_Proseku

Dojmy: Malebný sloup, který je replikou původního sloupu.

Mapa

Fotografie

×