logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Písnice pomník obětem 1. světové války

Písnice - tvrz Písnice

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Zdejší tvrz byla založena neznámo kdy, kým a stejně tak i zanikla neznámo kdy. Vlastně o této tvrzi nemáme dodnes zachované žádné známky. Pravděpodobně se jednalo o dřevěnou tvrz, která vznikla a zanikla ještě v předhusitském období. Nejpozději však mohla zaniknout během husitských válek. Dodnes se po této tvrzi zachoval výrazný vyvýšený val, na kterém ona tvrz stála. Tvrz byla objevena někdy v průběhu 2. poloviny 20. století a již v roce 1981 byla změřena a zakreslena pomocí krokování Ladislavem Svobodou. V roce 2007 pak začal být na místě tvrze budován dům, který se zde nachází i v současnosti. Otázkou ale je, jak moc poškodí dodnes zachované tvrziště.

Zdroj: https://www.hrady.cz/tvrz-pisnice-praha-4-pisnice/

Zdroj fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tvrzi%C5%A1t%C4%9B_P%C3%ADsnice

Dojmy: Zajímavé tvrziště, o kterém nejsou žádné známé historické události. Bohužel jsem tuto tvrz nenafotil, jelikož jsem o ní bohužel nevěděl.

Mapa

Fotografie

×