logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Prosek pomník obětem světových válek Sousoší Piety

Prosek - sokolovna

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Prosecký sokol byl založen dne 8. prosince 1901 a již v roce 1902 začal cvičit v hostinci pana Malého. Tato jednota pořádala různé společenské akce a veřejné cvičení. Až v roce 1937 si mohl zdejší sokol vystavět vlastní tělocvičnu. Ta vznikla přestavbou stodoly pana Malého ještě téhož roku. Následně ale započala německá okupace a během ní byl sokol zakázán. Mnoho členů sokola začalo pracovat pro odboj. Zajímavostí pak je že zde byly ukryty bomby a padáky skupiny Antropoid. Zde nalezli dočasně také úkryt parašutisté z této skupiny. Po konci 2 světové války se zdejší jednota začala rychle rozrůstat a v roce 1947 bylo rozšířeno zdejší letní cvičiště a vznikla přístavba této tělocvičny. V roce 1948 ale započala díky novému režimu persekuce sokola a jeho členů. V této době byl sokol postaven mimo zákon a někteří členové byli dokonce i vězněni. Změna nastala až v roce 1990, kdy byl zdejší sokol obnoven.

Zdroj: https://www.sokolprosek.cz/historie/

Dojmy: Jednoduchá tělocvična, která vznikla přestavbou bývalé stodoly.

Mapa

Fotografie

×