logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Podolí katovna Podolská vodárna

Podolí - kostel sv. Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Kostel svatého Michala resp. svatého Michaela archanděla v Podolí je římskokatolický farní kostel. Tento kostel byl postaven v románském slohu pravděpodobně někdy na počátku 13. století. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1222, kdy daroval král Přemysl Otakar II. osadu Podolí s tímto kostelem Vyšehradské kapitule. Tento románský kostelík byl v roce 1275 přestavěn v raně gotickém slohu. Dalších úprav, které byli již velmi významné v gotickém slohu, se kostel dočkal mezi lety 1352 – 1369. V této době držela podací právo k tomuto kostelu Vyšehradská kapitula. Dle písemné zmínky z roku 1352 se dozvídáme, že tento kostelík byl velmi chudý. V roce 1352 se pak dozvídáme že získal kostel své současné zasvěcení. K velké změně došlo po vítězství husitských vojsk dne 1. listopadu 1420 nad vojsky Zikmunda Lucemburského v bitvě o Vyšehrad. Po této bitvě byla Vyšehradská kapitula vypleněna a patronátní právo k tomuto kostelu získalo Staré Město Pražské. V roce 1445 se dozvídáme o daru, který byl určen na opravu tohoto kostela. Bohužel po polovině 15. století tento kostel vyhořel a následně byl tak v 80. letech 15. století obnoven. Krov je pak dendrochronologicky datován do let 1484 – 1485. V této obnově pak byla ke kostelu přistavěna gotická sakristie. V roce 1547 v rámci konfiskací získal tento kostel do správy císař Ferdinand I., a díky tomu od roku 1556 se uvádí jako součást majetku Vršovického panství, které držel Kašpar Granovský z Granova. Tento muž pak nechal mezi lety 1560 – 1561 kostel opravy a nad presbytářem byl osazen nový krov. V roce 1683 spravovali tento kostel malostranští Augustiniáni z kláštera sv. Tomáše, kteří následně přistoupili k barokní obnově kostela a k přístavbě předsíně s valenou klenbou. Tato obnova pak byla dokončena v roce 1696, jak dokládá zachované datum 15. října 1696 na západním sloupku nově vytvořené sanktusové věžičky. Tímto kostel získal na dlouhou dobu svou podobu. V roce 1821 byl opraven krov nad sakristií, a tento čin pak označuje datum 10. května 1821. V roce 1856 byl kostel povýšen na farní kostel a v roce 1861 byly do kostela umístěny nové varhany. Velké přestavby se kostel dočkal v letech 1887 – 1892, během které byl kostel přestavěn v neorománském slohu a prodloužen o jednu třetinu směrem na západ. Tato přestavba pak smyla všechen původní gotický ráz kostela. Z tohoto období pak pochází také veškeré vybavení kostela. Přestavba byla provedena podle plánů c. k. místodržitele Matyáše Krcha a o přestavbu se postaral stavitel František R. Šercl a tesař V. Kilian. V roce 1953 byly pořízeny nové varhany kostela a mezi lety 1970 – 1975 bylo přistoupeno k rekonstrukce kostela. Zatím poslední rekonstrukce se kostel dočkal v roce 2005.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Podol%C3%AD)

Zdroj: https://farnost-podoli.webnode.cz/historie/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-michala-12934949

Dojmy: Krásný a prastarý kostel, který prošel několika představami.

Mapa

Fotografie

×