logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Podolí hrobka hřbitovní kaple

Podolí - hřbitov

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Zdejší hřbitov, jak dokládá archeologický průzkum z roku 1972, již existoval v době existence románského středověkého kostela. Tento průzkum zde totiž objevil pozůstatky středověkých hrobů. Výslovně víme o tom, že tento hřbitov existoval mezi lety 1683 – 1885, kdy byl zrušen. Z historického hřbitova se tak zachovalo několik náhrobků ve zdi kostela, či podél hřbitovní zdi. Samotný hřbitov byl následně upraven na park. Jedním takovým příkladem je i na fotografii zachovaný klasicistní náhrobek pocházející pravděpodobně z 19. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Podol%C3%AD)

Zdroj: https://farnost-podoli.webnode.cz/historie/

Dojmy: Prastarý hřbitov, ze kterého se dodnes zachovalo jen několik náhrobků.

Mapa

Fotografie

×