logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nusle Vrchní soud v Praze

Nusle - zvonice

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Vedle kostela stojí čtyřboká barokní 19 a půl metru vysoká věž zvonice, která byla vystavěna v průběhu 17. století. Do její severní zdi byla při výstavbě vložena černá kamenná deska s tajemným nápisem. Věž má půlkulatá střílnová okna, osazená střechou s lucernou a makovicí. Ve zvonici je zavěšen jeden z nejstarších zvonů v Čechách od zvonaře Bartoloměje Pražského z roku 1505. Zvon jehož průměr činí 1,20 m, výška 86 cm a hmotnost 350 kg, je zdoben reliéfem sv. Jakuba menšího s knihou. Zvon se však do zdejší zvonice dostal až roku 1700. Při výstavbě linky C pražského metra, která vede přímo pod zvonicí, bylo nutné zpevnit její základy. V roce 2003 bylo nutno provést demontáž a opravu závěsu zvonu. Poté byl zvon znovu zavěšen a zvonění je řízeno počítačem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Pankr%C3%A1ce_(Praha)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-pankrace-14256606

Dojmy: Krásná barokní zvonice, která je ukryta ve zdejší zástavbě.

Mapa

Fotografie

×