logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nusle socha sv. Jana Nepomuckého usedlost Jezerka

Nusle - škola

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Tato budova školy byla vystavěna někdy v průběhu 2. poloviny 19. století či na počátku 20. století v bohatě zdobeném historizujícím snad neorenesančním slohu. Jedná se o dvoupatrovou stavbu krytou sedlovou střechou s bohatě zdobeným středovým štítem s volutami.

Dojmy: Nádherná a bohatě zdobená stavba, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×