logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nusle Pomník tří odbojů socha sv. Jana Nepomuckého

Nusle - radnice

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Nuselská radnice je novorenesanční stavba, která se nachází v Praze-Nuslích v Táborské ulici č.p. 500/30 a na nároží náměstí Generála Kutlvašra v Praze 4. Radnice byla přistavěna k pseudobarokní budově z roku 1897, která sloužila jako sídlo okresního magistrátu města Nuslí (Nusle č.p. 350, od roku 2010 kadeřnická škola) a domu U čtyř rytířů z roku 1904 (Nusle č.p. 372, od roku 2000 sídlo městské policie pro Prahu 4). Nachází se v ní sídlo Úřadu městské části Praha 4, reprezentační místnosti a oddací síň. Budova radnice byla postavena podle projektu Antonína Turka v letech 1908 až 1909 v bohatě zdobeném neorenesančním slohu, kdy Nusle byly již 10 let samostatným městem. Do roku 1922 sloužila jako radnice samostatného města Nusle a jako sídlo okresního úřadu Nuselského okresu. Její průčelí obrácené směrem do Táborské ulice (a v jižním průhledu Sezimovou ulicí z náměstí bří Synků) zdobí malé vysoké podloubí, arkádový balkon a věž s cimbály a věžními hodinami. Hlavní věž i dvě boční věže mají mědí pokrytou báň, nad ní pozlacenou makovici a větrnou korouhvičku (na hlavní věži má korouhev rok otevření radnice 1908, na bočních věžích písmena MN, znamenající Město Nusle). Na jejím hlavním portále je zevnitř umístěn nápis „Nusle sobě“. Na boku směrem do náměstí se nalézá busta Karla Kutlvašra. Ve dvacátých letech dvacátého století navštívil radnici několikrát prezident Masaryk. V květnu 1945 stála napříč Táborskou ulicí u Nuselské radnice mohutná barikáda hájená nuselskými občany (dlažební kostky, vůz tramvaje a další materiál), přes niž již němečtí okupanti dále neprošli (předchozí barikáda stála na Paloučku, následná napříč dnešní Nuselskou třídou, mezi Národním domem č.p.2 a č.p.83 ). Bitva "o Nuselskou Radnici" byla zopakována při rekonstrukci pro veřejnost 5. května 2010. Ve středu 21. srpna 1968 tam přijela v ranních hodinách skupina sovětských okupačních tanků T 54 a T 55 a čtyři obrněné transportéry SKOT a další menší otevřená transportní pásová vozidla s kanónem a bílými pruhy, aby "oblehly nepřítele" na radnici (tehdy sídlo obvodního národního výboru ONV 4). Část jich záhy odjela přes tehdejší Náměstí Československých legionářů Táborskou ulicí na Pankrác, kde na Náměstí Hrdinů oblehla budovu Nejvyššího soudu, státní věznici a budovu Centrotexu. Přestože občané Nuslí proti příjezdu sovětských okupantů na místě protestovali i narychlo zhotovenými transparenty (Moskva 2000 km, iditě domoj, nedejte jim ani vodu, apod.), k vážnějšímu zranění osob tam, na rozdíl od masakru na Hajnovce a u rozhlasu, nedošlo. V budově kromě běžných úřadoven sídlí i informační středisko, koncertní sál, oddací síň a restaurace. Na počátku 21. století budova radnice prošla celkovou rekonstrukcí. Nově byla v této budově otevřena restaurace "U rodinné pohody" se vchodem z náměstí. Budova má podobu dvoukřídlé bohatě zdobené třípatrové stavby, která je zdobená neorenesančními štíty s volutami.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nuselsk%C3%A1_radnice

Dojmy: Nádherná a velmi bohatě zdobená radnice.

Mapa

Fotografie

>
×