logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Modřany viniční domek

Modřany - zvonice

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Původně se na tomto místě nacházela dřevěná zvonice neznámého stáří, která ale byla ale vypálena v průběhu třicetileté války. Až v roce 1754 se dočkala své znovuvýstavby. V tomto roce byla zvonice od základu vystavěna v barokním slohu. V roce 1754 byl pro tuto zvonici ulit zvon sv. Jan Nepomucký a Václav a v roce 1850 sem přibyl zvon Panna Marie. Někdy v průběhu 19. století byla zvonice upravena v neogotickém slohu, čímž vznikla její současná podoba. V 1. světové válce byly oba zvonu bohužel zrekvírovány na válečné účely a přetaveny. Po válce byli do zvonice zavěšeny zvony nové, ale i ty byli zabaveny konkrétně 13. dubna 1942.

Zdroj: https://www.hrady.cz/zvonice-u-kostela-nanebevzeti-panny-marie-praha-4-modrany

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zvonice-24578589

Dojmy: Krásná zvonice, která dominuje návrší v Modřanech.

Mapa

Fotografie

Zvonice nacházející se na návrší v Modřanech
Zvonice nacházející se na návrší v Modřanech
Zvonice nacházející se na návrší v Modřanech
×