logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malešice kaple sv. Václava pomník obětem 1. světové války

Malešice - Milíčova modlitebna

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Pozdně modernistická Milíčova modlitebna byla vystavěna v letech 1950 – 1952 podle návrhu architekta Bohumila Bareše. V této době šlo u nás o ojedinělé vybudování sakrální stavby v těžkých podmínkách socialismu. Slavnostní otevření modlitebny se uskutečnilo 18. 5. 1952. Na počátku 80. let 20. století došlo k jejímu uzavření a od té doby modlitebna chátrala. Až do roku 2005 stavbu vlastnil Farní sbor Českobratrské církve evangelické od něhož ji vykoupila centrála církve a uvažovala o její demolici. Za záchranu modlitebny se postavili občané Malešic, kteří založili občanské sdružení Kaple Rektorská a nakonec stavbu zakoupil pražský Ochranovský sbor Jednoty bratrské. Stavba byla tedy zachráněna, proběhla její rekonstrukce a dostavba podle projektu architekta Davida Vávry a nyní opět znovu slouží k liturgickým účelům a zároveň se v ní konají kulturní akce pro širokou veřejnost. Jedná se o podélný, sálový prostor s kněžištěm orientovaným přibližně k jihu. Modlitebna má v čele portikus nesený trojicí nestejně širokých půlkruhových arkád; střední arkáda je užší a směřuje k obdélným vstupním dveřím. Průčelí završuje mohutný trojúhelný štít s trojicí úzkých vysokých obdélných oken. Boční zdi modlitebny jsou rovněž prolomeny vysokými obdélnými úzkými okny osvětlujícími vnitřní sálový prostor.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Male%C5%A1ice

Dojmy: Jednoduchá modlitebna, která stojí nad historickou vsí Malešice.

Mapa

Fotografie

×